Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. We doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat informatie wordt gepubliceerd die onvolledig, onjuist of verouderd is. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg hiervan. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die worden gemaakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Cookies
Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat wij bij een bezoek aan onze website naar je computer sturen. Dat doen we om je steeds relevantere informatie te kunnen aanbieden. Vrijwel alle browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. De meeste websites – ook de onze – werken echter niet goed als je het gebruik van cookies uitschakelt.

Privacy
Alle informatie die je aan ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor ze zijn verstrekt hebt.

Affiliate
Op eStartup.nl staan bepaalde producten en links naar die producten waarvoor ik een vergoeding krijg wanneer je deze koopt. Om transparant te zijn: mijn doel is om je te helpen, maar begrijp ook dat ik een bedrijf ben met winstoogmerk. Ik promoot alleen producten of diensten die ik heb onderzocht en waarvan ik vind dat deze echt waarde aan je leveren.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De (auteurs-en intellectuele)rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij estartup.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan estartup.nl. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het sitebeheer van estartup.nl is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

 

Controleer je (ongewenste) mailbox en download de PDF met 5 tips!Download direct de stap-voor-stap gids om een winstgevend product te vinden die je kunt verkopen!

Check je (ongewenste) mailbox en download de PDF!Download direct de stap-voor-stap gids om een winstgevend product te vinden die je kunt verkopen!

Check je (ongewenste) mailbox en download de PDF!Download direct de stap-voor-stap gids om een winstgevend product te vinden die je kunt verkopen!

Check je (ongewenste) mailbox en download de PDF!