Invoerrechten China omzeilen? Vaak wordt ten onrechte gedacht dat je snel met douanekosten te maken krijgt wanneer je bijvoorbeeld producten op AliExpress besteld. Dit is wel te verklaren omdat over dit onderwerp veel onduidelijkheid bestaat. Daarom leggen we in dit artikel uit hoe je invoerkosten voor producten uit China kunt omzeilen.

1. Invoerrechten China omzeilen
Als je een pakket van buiten de Europese Unie (EU) ontvangt kan het zijn dat je te maken krijgt met bijkomende kosten zoals invoerrechten, btw (omzetbelasting) en inklaringskosten. Om invoerkosten bij het importeren van producten uit China te ontwijken is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de regels voor het ontvangen van goederen van buiten de EU. Afhankelijk van de waarde van de zending kan het zijn dat er heffingen van toepassing zijn.

1.1 Douanevrijstellingen – goederen met te verwaarlozen waarde
De Nederlandse Douane heeft een import maximum vastgesteld waarbij je tot en met €22 per zending (exclusief vervoers- en verzekeringskosten) mag importeren zonder daarover invoerrechten, btw of inklaringskosten te hoeven betalen. Een zending heeft voor de omzetbelasting een te verwaarlozen waarde als de intrinsieke waarde niet meer dan €22 bedraagt. Voor wat betreft de invoerrechten heeft een zending een te verwaarlozen waarde als de intrinsieke waarde niet meer bedraagt dan €150. De intrinsieke waarde is de waarde van de goederen zonder verzend- en verzekeringskosten. Dergelijke kosten maken geen deel uit van de intrinsieke waarde.

Kortom: Om te bepalen of je boven de grensbedragen uitkomt (€22/€150), telt de Douane eventuele vervoers- en verzekeringskosten niet mee.

Wetsartikelen:
art. 7:27, lid 3, Algemene douaneregeling
art. 23, lid 2, Verordening (EG) nr. 1186/2009

Let op: Wanneer de intrinsieke waarde van de zending boven het grensbedrag van €22 komt, wordt btw geheven over de totale aankoopprijs. Indien er verzendkosten en/of verzekeringskosten op de factuur staan vermeld worden deze voor de berekening van de btw meegerekend.

1.2 Waarde van de zending:
– Tot en met €22 | Geen bijkomende kosten
– Van meer dan €22 tot en met €150 | Geen invoerrechten, wel btw en inklaringskosten
– Meer dan €150 | Wel invoerrechten, btw en inklaringskosten

Voorbeeld 1:
Je besteld meerdere producten bij 1 verkoper voor totaal €21 met gratis verzending (free shipping). Omdat de totale waarde van de zending onder de €22 blijft, hoef je geen extra kosten te betalen.

Voorbeeld 2:
Je wilt een tablet bestellen ter waarde van €139 en de verzendkosten bedragen €10. Omdat de waarde van de zending (inclusief verzendkosten) onder de €150 blijft ben je btw en inklaringskosten verschuldigd. De btw over deze bestelling bedraagt 21% van €149,50 + €13 inklaringskosten (€34,02). Totaal kost de tablet je dus eigenlijk €149 + €13 + €34,02 = €196,02.

Voorbeeld 3:
Je besteld een speaker met een waarde van €229 en de verzendkosten zijn €10. Omdat de waarde van de zending meer dan €150 bedraagt moet je btw, inklaringskosten en invoerrechten betalen. Stel dat de invoerrechten 3% over de waarde van de zending is. In dit geval zou dat 3% van €229 + €10 (€7,17) zijn. Daarnaast moet je 21% btw betalen over €229 + €10 + €13 inklaringskosten + €7,17 (€54,43). Totaal kost de speaker je dus eigenlijk €229 + €10 + €13 + €7,17 + €54,43 = €313,60.

Bereken eenvoudig zelf de invoerkosten met behulp van de invoercalculator.

Invoerkosten: invoerrechten, btw en inklaringskosten

2. Wat zijn invoerrechten?
Met invoerrechten worden heffingen bedoeld zoals antidumpheffing, landbouwheffing etc. Het percentage invoerrechten varieert per goederensoort en kan oplopen tot 12%. Voor alcoholhoudende producten en tabaksproducten geldt een uitzondering. Wanneer je alcoholische producten (accijnsgoederen) in Nederland ontvangt die afkomstig zijn van landen buiten de EU dan moet je ongeacht de waarde van de zending over de hele hoeveelheid accijns, btw en invoerrechten betalen.

2.1 Hoeveel bedraagt de btw?
Hoeveel omzetbelasting je moet betalen verschilt per goederensoort. De btw die je moet betalen bedraagt 21%, 6% of 0% over de waarde van de goederen. In de meeste gevallen zal de btw 21% over de waarde van de zending zijn.

2.2 Wel of geen btw over verzendkosten?
Bij zendingen met een intrinsieke waarde van meer dan €22 betaal je niet alleen btw over de goederenwaarde maar ook over de verzendkosten. Daarnaast rekent de Douane ook btw over de invoerrechten bij zendingen met een waarde van meer dan €150.

2.3 Wat zijn inklaringskosten?
De kosten van het administratieve proces voor het ontvangen van pakketten afkomstig van landen buiten de EU worden inklaringskosten genoemd. Kosten zoals douanerechten, btw en/of andere invoerheffingen die je voor de ontvangst van het pakket moet betalen zijn hierbij inbegrepen.

De inklaringskosten zijn als volgt opgebouwd:

• De kosten voor het opmaken van de vereiste douaneaangifte.
• Douanerechten, btw en andere invoerheffingen.
• Kosten voor het eventueel aanschrijven van de ontvanger wanneer de inhoud, waarde en gegevens van de zending niet overeenkomen of onvolledig zijn.
• Het vaststellen van product en waarde.
• Opslag- en bewaarkosten.
• Incassokosten.
• Administratieve kosten.

2.4 Hoeveel bedragen de inklaringskosten?
Voor reguliere postzendingen met PostNL bedragen de inklaringskosten €13. EMS-zendingen (Express Mail Service) zendingen zijn voornamelijk zakelijke zendingen die met prioriteit worden verwerkt en waarvoor meer administratieve handelingen moeten worden verricht om het pakket in te klaren. In onderstaande tabel is een overzicht te zien van de kosten die koeriersbedrijven voor Express zendingen in rekening brengen. De administratieve kosten zijn exclusief btw.

2.5 Tabel inklaringskosten

Koeriersbedrijf Minimum Maximum
PostNL €13 n.v.t.
TNT Express €15 n.v.t.
DHL Express €14,50 2% van het voorgeschoten bedrag
UPS Express €13 2,5% van het voorgeschoten bedrag
FedEx Express €12,50 2,5% van het voorgeschoten bedrag
DPD Express €10,50 n.v.t.

2.6 Inklaringskosten betalen
Wanneer een medewerker van bijvoorbeeld PostNL een pakket van buiten de EU aanbiedt kan het zijn dat deze je vraagt om inklaringskosten te betalen. Wil je geen inklaringskosten betalen, bijvoorbeeld omdat de inklaringskosten hoger zijn dan de waarde van de goederen, dan kun je het pakket weigeren. Je bent dan niet meer verplicht om douanekosten, btw, andere heffingen of inklaringskosten te betalen. Het pakket wordt dan retour afzender gezonden of vernietigd (afhankelijk van de wens van de afzender).

2.7 Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de inklaringskosten?
Wanneer je het niet eens bent met de hoogte van de inklaringskosten dan kun je hier schriftelijke bezwaar tegen indienen. Je dient daarbij een bewijs mee te sturen waaruit de waarde van de inhoudt blijkt.

Meerdere producten in 1 zending

3. Totaalwaarde pakket
Wanneer je meerdere producten uit China in één pakket besteld dan geldt de totaalwaarde van het pakket. Als je pakketje door de Douane wordt gecontroleerd en de waarde van de zending meer dan €22 bedraagt, betaal je over de hele zending in het pakket belastingen bij invoer. Als je verschillende producten met een totaalwaarde van meer dan €22 bij een en dezelfde verkoper wilt bestellen is het aan te raden om de bestelling op te delen. Zodra je een melding krijgt dat de verkoper het pakketje heeft verstuurd kun je de volgende bestellen. Hierdoor is de kans dat je invoerkosten moet betalen het kleinst.

In uitzonderlijke gevallen bestaat een zending uit meerdere pakketjes en kan het als 1 geheel worden beschouwd. Hiervan is sprake als de pakketten in één factuur zijn opgenomen en hetzelfde airwaybillnummer hebben.

3.1 Hoe groot is de kans dat mijn pakketje door de Douane wordt gecontroleerd?
Alle pakketjes die uit China komen gaan langs de Douane. Maar door de grote hoeveelheden pakketjes die tegenwoordig van buiten de EU naar Nederland komen wordt slechts een deel gecontroleerd. Met name grote en zware pakketten worden er eerder uitgepikt.

Ervaringen met invoerkosten

Wat zijn jouw ervaringen met douanekosten? Laat het hieronder in de reacties weten!

3 Reacties

  1. Dany 4 november 2018
  2. Nathan 4 februari 2019
    • Julian 4 februari 2019

Een reactie versturenDownload direct de stap-voor-stap gids om een winstgevend product te vinden die je kunt verkopen!

Check je (ongewenste) mailbox en download de PDF!Download direct de stap-voor-stap gids om een winstgevend product te vinden die je kunt verkopen!

Check je (ongewenste) mailbox en download de PDF!Download direct de stap-voor-stap gids om een winstgevend product te vinden die je kunt verkopen!

Check je (ongewenste) mailbox en download de PDF!