Namaakartikelen of namaakgoederen zijn kopieën van merkproducten, dit wordt ook wel aangeduid als counterfeit- of piraterijgoederen. Het is vaak niet duidelijk wanneer producten namaak zijn en of het importeren van namaakartikelen strafbaar is.

Wanneer is een merk beschermd?
Een merk is pas beschermd als deze staat geregistreerd. Voor Nederland wordt het merkenrecht geregeld in het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). In dit verdrag staat dat de merkhouder zich kan verzetten tegen inbreuk op zijn merkrecht.

Een merk kan ook op Europees niveau geregistreerd zijn bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Op wereldniveau kan dit bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO). Daarbij is de bescherming van merken slechts van toepassing indien er depot is gedaan in de EU of de Benelux.

Waarop is het merkenrecht van toepassing?
In het merkenrecht worden merken omgeschreven als een teken van waren om het te onderscheiden van andere. Het kan hierbij gaan om zowel woordmerken (bijvoorbeeld Nike of Adidas) als beeldmerken (logo’s).

Voorbeeld van een namaakartikel.

De volgende vraag is hoe je kunt controleren of het om een merk gaat. Bij de drie merkenbureau’s BVIE, EUIPO en WIPO kun je de online databases doorzoeken om te checken of een merk staat ingeschreven en dus onder het merkenrecht valt.

Beschermingsomvang
In de Benelux worden producten die bij het publiek voor verwarring (associatie met het merk) zorgen ook gezien als namaak. Het gaat bij merken om:

– Bescherming tegen verwarring
– Bescherming tegen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit
– Afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen
– Afbreuk doen aan de reputatie van het merk
– Bescherming tegen wederverkoop van origineel gemerkte waren

Namaak importeren strafbaar?

Wanneer je namaakartikelen per post of koeriersbedrijf naar Nederland laat komen dan bestaan de douanemaatregelen bij aantreffen uit inbeslagname van de goederen en het in kennis stellen van de merkhouder. In geval van merkinbreuk, ook wel intellectuele eigendomsfraude genoemd, loop je het risico dat er een strafrechtelijke en/of civielrechtelijke procedure tegen je wordt aangespannen.

Er bestaan drie mogelijke sancties:
– Er kan een vereenvoudigde procedure tot vernietiging plaatsvinden waarbij gevraagd wordt of je je verzet tegen vernietiging van de goederen.
– Een tweede sanctiemogelijkheid betreft het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie. (In de praktijk wordt strafrechtelijke vervolging alleen ingezet wanneer het gaat om nagenoeg één-op-één kopieën.)
– De derde mogelijkheid is het door de merkhouder nemen van civielrechtelijke stappen. Deze bestaan meestal uit het leggen van beslag op de namaakartikelen en/of het starten van een kort geding. In veel gevallen zal er een schikking met de inbreukmaker worden getroffen (inzake vernietiging en schadevergoeding). Hierbij neemt de Douane een neutrale en facilitaire positie in.

Kleine zendingen procedure
Voor post- en koerierszendingen kan in plaats van de normale procedure ook de kleine zendingen procedure worden gevolgd. Door de vele zendingen tegenwoordig kost het voor zowel de merkhouder als de Douane veel tijd en geld om op te treden tegen enkele inbreukmakende goederen. De kleine zendingen procedure verschilt op enkele onderdelen van de normale procedure. Zo vernietigt de Douane in de kleine zendingen procedure zelf inbreukmakende goederen.

Vanaf 1 maart 2017 is de kleine zendingen procedure ingevoerd en zal de normale procedure niet worden gehandhaafd indien de merkhouder daarom verzoekt. De Douane stelt eerst vast of er een verzoek is ingediend en of daarin toestemming is gegeven voor het toepassen van de kleine zendingen procedure.

Wanneer is er sprake van een kleine zending?
Er is sprake van een kleine zending als deze ten hoogste drie stuks bevat of een brutogewicht van minder dan 2 kilogram heeft (ongeacht het aantal inbreukmakende goederen).Download direct de stap-voor-stap gids om een winstgevend product te vinden die je kunt verkopen!

Check je (ongewenste) mailbox en download de PDF!Download direct de stap-voor-stap gids om een winstgevend product te vinden die je kunt verkopen!

Check je (ongewenste) mailbox en download de PDF!Download direct de stap-voor-stap gids om een winstgevend product te vinden die je kunt verkopen!

Check je (ongewenste) mailbox en download de PDF!